FAST

Jsem studentem 2. ročníku navazujícího magisterského studia na Fakultě stavební VUT v Brně. Studuji v oboru Management stavebnictví. V rámci studia se snažím orientovat na oblast projektového řízení a finanční analýzu. Bez ohledu na ekonomické zaměření svého oboru jsem prošel nebo procházím všemi odbornými předměty.
 

V sekci užitečné odkazy bych vám rád poskytnul zdroje informací, které pro mě byly užitečné při realizaci projektů.

Zároveň též dávám k dispozici některé své výstupy z projektů jako vzor pro inspiraci. (nikoli jako podklady pro kopírování!!)

zdroj: archiv FAST
foto: archiv FAST