Zkoušky a zpěv květen-červen 2015

Plán zpívání

 • 24. 5. neděle 10:00 - Slavnost Seslání Ducha svatého
 • 31.5. neděle 10:00 - První svaté přijímání (Sl. Nejsvětější trojice)
 • 4. 6. čtvrtek 18:00 - Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)
 • 14. 6. nebo 27.6. neděle 10:00 - neděle v mezidobí
 • (NOC KOSTELŮ - pátek 29.5. večer)

Termíny zkoušek

 • sobota    9. 5.    17:00    farní klubovna
  • nácvik na Seslání DS a Boží Tělo (+ Noc kostelů) 
 • sobota  23. 5.    17:00    farní klubovna
  • nácvik na Seslání DS a Boží Tělo (+ 1. sv přijímání, Noc kostelů
 • sobota  30. 5.    17:00    farní klubovna
  • nácvik na 1. sv přijímání
 • pondělí  1. 6.    18:00    farní klubovna
  • nácvik na Boží tělo
 • cca 60 minut před každou mší - není li domluveno jinak

Chystaný repertoár

Seslání DS

Vstupní antifona - Olejník č.97
Antifona k přijímání - Olejník č.103
Bogorodice Děvo (Taize č. 18)  - zvuk
(Ave Maria - M. Schneider-Trnavský) - zvuk

1. sv. přijímání

(Syrský hymnus) - zvuk (bohužel jen v PL)
rytmické písně - bude upřesněno
 

Slavnost Těla a Krve 

O Sacrum Convivium - Thurlow Weed - zvuk (bohužel jen synteticky)
Syrský hymnus - zvuk (bohužel jen v PL)
Antifona k přijímání
(Jesu Redemptor Omnium - G. M. Asola) 

červnová neděle

(Ave Maria - M. Schneider-Trnavský) - zvuk
bude upřesněno

 

Notový materiál k dispozici zde