BL01 - Prvky betonových konstrukcí

kompletní projekt zpracovávaný v rámci cvičení