CV60 - Finanční analýza ve stavebním podniku

zavzorcovaný excelovský dokume nt zpracovávaný ve cvičeních    [cvičící: Ing. Eva Vítková, Ph.D]

vyplněná šablona k zápočtovému (resp. zkouškovému) testu     [zkoušející: Ing. Eva Vítková, Ph.D]